Hedby är egentligen samlingsnamnet för Brända, Höbby och Kanngårdarna med c:a 80 bofasta personer.

Hedby hör till Leksands kommun och ligger i dess södra del gränsande mot Gagnef

Kartskiss över Brända och Höbby.

Kartan ritad av Roland Andersson