Hedby Brända Bystuga

Vår kära bystuga (Brändstuggu) har i hela 87 år varit byns naturliga samlingsplats.


Här har hållits allehanda sammankomster, såsom: bystämmor, fester, kalas, bröllop, föredrag, yoga, film, teater, kurser, dans, luciatåg, auktioner, högmässor, studiecirklar, utställningar, älgbal … för att nu nämna några av alla förekommande aktiviteter.

Förvaltning och underhåll av bystugan är förenat med mer eller mindre stora kostnader. Detta rör sig om allt från löpande förvaltningskostnader i form av el, avfall/sophämtning och försäkring till kostnader för bl.a. förbrukningsvaror.


Föreningens intäkter kommer i huvudsak från överskott i samband med midsommarfirandet, uthyrning av bystugan och inkomna gåvokort. Normalt täcker dessa intäkter de löpande driftskostnaderna, men det är inga garanterade intäkter och de kan också variera kraftigt mellan olika år (där kostnaderna kan överstiga intäkterna). För räkenskapsåret 2019 uppgick t.ex. de fasta kostnaderna för den normala driften (el, vatten/avfall och försäkring) till 23 479 kr och för 2020 landade motsvarande siffra på 19021 kr.

Om du ekonomiskt vill stötta arbetet med att hålla bystugan levande och tillgänglig för alla som använda den, så kan du swisha ditt bidrag med hjälp av QR-koden här till vänster.


Allt överskott i form av intäkter går oavkortat till den löpande förvaltningen och underhållet av bystugan, samt till vidmakthållandet av föreningens mångåriga traditioner och kulturella gärningar.