Har du idéer om hur driften och underhållet av bystugan skall finansieras?

Bylotteri?

Medlemsavgift?

Uttaxering?

Eller annat förslag.

Kontakta styrelsen på kontaktformuläret.


Länk till kontaktformuläret.

Planerade projekt i närtid.

Planerat utfört

Objekt

Offert kr.

Ekonomi kr.

Status

2014

Fönsterrenovering

75 000:-

10 000:-

Referensfönster klart 23/4 2015


Elnätsrenovering

?

?

?


Ommålning av bystugan.

?

?

?Tack till följande sponsorer för gott samarbete.