Hem

Välkommen till Hedby byalag!


Stöd!

 Hedby bystugas verksamhet genom att   köpa  lotter, då kan vi även fortsättningsvis   äga och använda stugan gemensamt. Extra   viktigt nu, när intäkter från   midsommarfirande uteblivit under flera år.


STORT tack till alla som hittills prenumererar på lotter månadsvis.Månadsdragningen för april månad 2022 har utfallit med vinst på 1420:-

Vinnaren meddelad.

Hur köper jag andel i lotteriet?


Betala 50:- per andel till bankkonto i Handelsbanken

(6455)166 321 281

(OBS! inbetalning skall inte ske till byns ordinarie bankgiro.)


Du kan köpa hur många andelar du vill varje månad.

Vinsters storlek beror på hur många som deltar varje månad.

Dragning varje månad

och

en större dragning en gång / år.


Ange ditt namn på meddelanderaden vid inbetalning.


Komplettera med information om mejladress och mobilnummer 

(för mottagande av vinster via Swish) till  andelslotter@hedby.se


Se "Lotteribestämmelser" för fullständig information kring lotteriet.

 

Anslut gärna till stående överföring för att delta i månadsdragningen varje månad.


Övriga frågor ställs till

andelslotter@hedby.se


Länk till bysams hemsida

Här finns mycket information om bygden.

Läs särskilt texten under rubriken Enskilda vägar

Inloggning för arbetsgruppen

Vägarna i Hedby byar

Har du frågor angående vägförättningen kan du ställa frågor till hedbybyar@hedby.se

En liten skrift om enskilda vägar i Leksands kommun

med erfarenheter från Hedby byar.

Hedbybladet

Redaktionen på bladet

består av


Daniel Friberg

Anna Österberg

Per Johansson


kontaktas på följande mejladress


hedbybladet@hedby.se


Har du tips eller önkemål vad redaktörerna skall ta upp och skriva om kontakta ovanstående per mejl med förslag.


Gamla Nyheter

Här hittar du,

midsommartalet 2019


Styrelsen 2022-2023

Styrelsen kontaktas på följande

mejladress.

styrelsen@hedby.se

Ordförande

Kina Sjöberg

Kassör

Per Johansson

Ledamot

Daniel friberg

Ledamot

Lisbeth Johansson

Ledamot

Stina Bylund

Suppleant

Laila Gustafsson Prosén

Suppleant

Tomas Linderstål

Valberedning

Anki Hasselkrantz


Rolf Adefalk

Valberedningen kontaktas på

följande adress.

valberedningen@hedby.se