Styrelsen 2022-2023

Kina Sjöberg

Per Johansson

Daniel Friberg

Lisbeth Johansson

Stina Bylund

Laila Gustafsson Prosén

Tomas Linderstål


Anki Hasselkrantz

Rolf Adefalk

Ordförande

Kassör

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Supplant


Valberedningstyrelsen@hedby.se

valberedningen@hedby.se

Hedbybladet

Per Johansson

Anna Öserberg

Daniel Friberg

 

Har du tips eller önkemål vad redaktörerna skall ta upp och skriva om kontakta ovanstående per mejl med förslag.


hedbybladet@hedby.se