Har du bilder av allmäninresse för byn och vill få dom inlagda här, så mejla till styrelsen@hedby.se och bifoga bilderna som filer.