Hem

Hedbykortet

 

Du kan beställa Hedbykortet av

 

Kristina Sjöberg 0241 30446

 

Ulla Adefalk 0241 30260

 

Behållningen går oavkortat till Hedby bystuga.

 

Bankgiro 467-2648

 

Styrelsen 2018-2019

Styrelsen kontaktas på följande mejladress.

 

Ordförande

Pelle Hällman

Kassör

Per Johansson

Ledamot

Mikael Larsson

Ledamot

Per Larsson

Ledamot

Sanna Rick Lövgren

Suppleant

Laila Gustafsson Prosén

Suppleant

Tomas Linderstål

 

 

Valberedning

Katarina Winge

 

Ulla Adefalk

Valberedningen kontaktas på följande adress.

 

valberedningen@hedby.se

____________________

Copyright © Hedby byalag