Hem

 

Vill du ha information utöver vad som finns här är du välkommen att kontakta

styrelsen@hedby.se

Ordförande

Pelle Hällman

Kassör

Per Johansson

Ledamot

Mikael Larsson

Ledamot

Per Larsson

Ledamot

Sanna Rick Löfgren

Suppleant

Laila Gustafsson Prosén

Suppleant

Tomas Linderstål

 

 

Valberedning

Katarina Winge

 

Ulla Adefalk

Styrelsen 2018-2019

Styrelsen kontaktas på följande mejladress.

 

Hedbybladet

Redaktionen på bladet

består av

 

Ulla Adefalk

&

Anna Österberg

 

kontaktas på följande mejladress

 

hedbybladet@hedby.se

 

Har du tips eller önkemål vad redaktörerna skall ta upp och skriva om kontakta ovanstående per mejl med förslag.

Hedby Brända

en by för alla

Valberedningen kontaktas på följande adress.

 

valberedningen@hedby.se

____________________

Copyright © Hedby byalag